Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310453898, email: info@chopine.gr